Được tạo bởi Blogger.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Sơ đồ TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN

by Hưởng Nguyễn  |  at  20:37

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN
THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT CHUNG


 


  CHNG T K TOÁN
 

                                                                           
         
SỔ CÁI
 
 
                                                   
 BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

 
     

                        
 

    
                 Ghi hàng ngày
                 Ghi cuối tháng      

              Đối chiếu số liệu cuối tháng       

0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.