Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC

by Hưởng Nguyễn  |  at  21:32

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
-------------------------------------
..............., ngày ... tháng ... năm .........
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC
Kính gửi: Phòng Cảnh sát PCCC- Công an Tỉnh .............
Căn cứ luật PCCC và các văn bản Kế Toán Hà Nội hướng dẫn thi hành luật, căn cứ tình hình thực tế tại cơ sở ........
Nay đơn vị:.................................................................. đăng ký các nhân viên dịch vụ kế toán tại Từ Liêm sau tham gia huấn luyện nghiệp vụ PCCC do phòng cảnh sát PCCC- Công an tỉnh ....................... tổ chức vào ngày ................. và ...................... Cụ thể như sau:
STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
ĐƠN VỊ
Kinh phí huấn luyện  Học kế toán tại Từ Liêm do doanh nghiệp đóng góp./.
CÔNG TY ........................
                                                                                                                    Giám đốc
Nơi gửi:                                                                      
-Phòng cảnh sát PCCC                       

-Lưu ..........................

1 nhận xét:

  1. Cung cấp Dịch vụ kế toán uy tín chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh
    Truy cập website đẻ biết thêm chi tiết:
    dịch vụ kế toán
    dich vu ke toan

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.