Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Hướng dẫn viết giấy cam kết

by Hưởng Nguyễn  |  at  21:16

Cách viết giấy cam kết
1. Giấy cam kết là gì
Giấy cam kết là loại văn bản có giá trị pháp lý giữa hai bên ký cam kết, nếu bên nào không làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Giấy cam kết có giá trị hiệu Kế Toán Hà Nội lực pháp lý khi có chữ kí của hai bên cam k
ết, đã được công chứng hay chứng thực trước cơ quan pháp luật.
2. Phần nội dung cam kết
Ghi rõ nội dung cam kết của cá nhân dịch vụ kế toán thuế tại Tp HCM hoặc tổ chức bao gồm: Nội dung cam kết, thời gian thực hiện cam kết, đề nghị khác……..
Ví dụ:
- Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước;
- Thanh lý mọi hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, cá nhân;
- Chưa mở tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào;
- Thực hiện nghĩa vụ với người lao động;
- Không có nợ nần với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào
Bản cam kết sẽ phải gửi đến cá nhân hay tổ chức liên quan trực tiếp đến bản cam kết.
Thông tin của khóa học kế toán giám đốc cá nhân/tổ chức viết bản cam kết như:
l   Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi)
l   Mã số thuế (nếu có)
l   Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD
l   Ngày cấp
l   Nơi cấp
l   Địa chỉ cư trú/trụ sở
l   Nơi làm việc(nếu có)
l   Điện thoại liên hệ
Trong phần nội dung ghi rõ các nội dung về các vấn đề cần cam kết.
Cuối cùng ghi rõ trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên và ký xác nhận.
0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.