Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN

by Unknown  |  at  20:38
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN
A. PHẦN KÊ KHAI, CAM KẾT CỦA CHỦ XE
1. Họ tên chủ xe:............................................................................................................................
2. Số CMND/CCCD:............................ Cấp ngày................................ Tại..................................
3. Nơi thường trú:..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Chỗ ở hiện nay:..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Số điện thoại:.............................................................................................................................
4. Có chiếc xe với đặc điểm sau:
Xe:......................................................................... Công suất:......................................................
Nhãn hiệu:.............................................................. Số loại:...........................................................
Loại xe:.................................................................. Màu sơn:........................................................
Số máy:.................................................................. Số khung:.......................................................
5. Trình bày nguồn gốc xe: (1).......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Kèm theo:..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Đề nghị: (2).................................................... làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe.
8. Tôi xin cam đoan những nội dung khai Kế Toán Hà Nội trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

.......... ngày.... tháng.....năm......
CHỦ XE
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

B. PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE
BIỂN SỐ:
DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG
Nơi dán bản cà số máy
..............................................

Nơi dán bản cà số khung

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký và ghi rõ họ tên)
(3)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(4)
(Ký tên và đóng dấu)

(1) Trình bày nguồn gốc dịch vụ kế toán tại Từ Liêm xe (xe do mua, cho, tặng, thừa kế...).
(2) Ở Bộ ghi Cục CSGT; ở tỉnh, tp ghi Phòng CSGT...; ở huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh ghi Công an huyện
(3) Ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở tỉnh, tp, Học kế toán tại Từ Liêm ở huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh ghi Đội trưởng.

(4) Ở Bộ ghi Cục trưởng; ở tỉnh, tp ghi Trưởng phòng, ở huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện.

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Mẫu CN-ĐVM - Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới

by Unknown  |  at  20:51
                 ĐẢNG BỘ                                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      .........................................
               Số.......... /CN

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận  Kế Toán Hà Nội đồng chí:........................................................................ Sinh ngày:........./......../...........
Nơi sinh:..................................................................................................................................................
Chức vụ:..................................................................................................................................................
Đơn vị:.....................................................................................................................................................
Là Đảng dịch vụ kế toán tại Từ Liêm viên dự bị của chi bộ:............................................................................................................
Đã hoàn thành chương trình lớp Học kế toán tại Từ Liêmbồi dưỡng đảng viên mới theo quy định của Trung ương
Do:............................................................................................................................................................
Tổ chức từ ngày............tháng............năm..........đến ngày...........tháng............năm.....................
Kết quả học tập đạt loại:.......................................................................................................................
..............., ngày.......tháng.....năm........
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

                                                                                                            (Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe

by Unknown  |  at  20:28
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

Ảnh màu

3x4
 
 


Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải......)
Tôi là:........................................................... Quốc tịch: .......................................................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..........................................................................................................
Nơi cư trú: ............................................................................................................................................
Số CMND (hoặc hộ chiếu):........................................................... cấp ngày........tháng........năm.........
Nơi cấp:..................................................... Đã học lái xe tại:............................................ năm............
Hiện đã có giấy phép lái xe hạng........................... số.................................... do...................................
cấp ngày.......tháng........năm........
Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại Kế Toán Hà Nội giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:..........................................
Lý do: ...................................................................................................................................................
Mục đích: ..............................................................................................................................................
Xin gửi kèm theo:
- 01 giấy chứng nhận sức khỏe;
- 02 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;
- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;
- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);
Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây dịch vụ kế toán tại Từ Liêm là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).
.............., ngày....... tháng....... năm 20....

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:
(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

(2): Trường hợp giả khai báo Học kế toán tại Từ Liêm mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị cơ quan quản lý giấy phép lái xe ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE QUA MẠNG

by Unknown  |  at  21:14
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE QUA MẠNG

1. Đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng
Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ http://goo.gl/GOQUlT (áp dụng tại TP.HCM) hoặc http://goo.gl/h0FH4S (các tỉnh, thành khác).
Tại phần cơ quan giải quyết, bạn chọn Sở GTVT ở tỉnh hoặc nơi mình đang sinh sống. Ví dụ, nếu ở TP. HCM thì bạn chọn là Sở GTVT Kế Toán Hà NộiTP.HCM và địa điểm tiếp nhận là 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TP.HCM rồi nhấn Đăng ký trực tuyến.

2. Thay đổi thông tin đăng ký trực tuyến
Mục Thông tin giấy phép lái xe:
Tại phần Số GPLX, bạn nhập vào số giấy phép lái xe (bao gồm cả chữ và số) rồi nhấn Tìm kiếm.
Nếu tìm thấy, hệ thống sẽ tự động điền vào các thông tin bao gồm tên, ngày sinh và số CMND.
Nếu không tìm thấy, thì bạn Học kế toán tại Từ Liêmkhông thể đăng ký được bạn phải đến tận nơi.
Nếu muốn ghép giấy phép lái xe máy với ghép GPLX khác thì bấm vào "Ghép thêm số GPLX khác", và nhập số GPLX cần ghép vào ô trống ngay phía dưới đó => "Thêm giấy phép lái xe".

Thông tin yêu cầu thay đổi: nhập vào mục này nếu bạn muốn thay đổi thông tin về số CMND ( ví dụ như đã làm số CMT mới), địa chỉ nơi cưdịch vụ kế toán tại Từ Liêm trú hay thường trú.

Lưu ý: với phần địa chỉ, bạn phải nhập chính xác tên phường/xã trước, hệ thống sẽ tìm ra những kết quả phù hợp để bạn chọn.
Thành phần hồ sơ: Bạn đính kèm file dữ liệu : Bạn phải chụp hình GPLX, CMND, Giấy khám sức khỏe vào các ô tương ứng. Hoặc có thể chụp ảnh hoặc dùng file scan để đính kèm.

Thời gian đăng ký xử lý:
Chọn ngày giờ bạn muốn đăng ký đến cơ quan giải quyết để làm thủ tục.
Nếu khung thời gian bạn chọn lựa có nhiều người cùng đăng ký trước thì bạn sẽ nhận được thông báo về việc quá tải. Bạn phải chọn lại thời gian khác.

Thông tin liên hệ:
Ở phần này các bạn cần nhập thông tin chính xác vào các ô có nút vì cơ quan cấp đổi giấy lái phép lái xe sẽ dùng thông tin này để liên lạc với bạn. Có thể qua mail hoặc là qua tin nhắn SMS.
Cuối cùng là bấm nút => ĐĂNG KÝ

Nếu đăng ký thành công các bạn sẽ nhận được ngay một mã xác thực gửi về email hoặc số điện thoại ở mục liên trên.
Bạn lấy mã xác thực rồi điền vào ô trống hiển thị ở màn hình và nhấn vào nút =>" GỬI HỒ SƠ
Tiếp tục sẽ có 1 hộp thoại hiện ra yêu cầu bạn nhập mã xác thực một lần nữa.
Hoàn tất bạn sẽ nhận được thông báo như sau: "Bạn đã đăng ký trực tuyến thành công, Vui lòng lưu lại mã hồ sơ và mã xác thực để tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ"
3. Nhận thông báo xác nhận lịch hẹn đổi giấy phép lái xe trực tuyến
Vào lại trang Web: http://dichvucong.gplx.gov.vn:8000/faces/registration/home.xhtml
CHỌN MỤC ''TRA CỨU TIẾN ĐỘ HỒ SƠ''
Nhập mã hồ sơ mà cơ quan đã gửi vào mail hoặc số điện thoại cho bạn cũng như số điện thoại bạn đăng ký ở phần liên hệ bước 2.
Sau đó => Tìm kiếm
Nếu thông báo là ''Đã xác nhận" nghĩa là hồ sơ bạn gửi qua mạng là hợp lệ.
Thường trong vòng khoảng 3 ngày là sẽ có xác nhận hồ sơ hợp lệ, hoặc thông báo từ chối nếu hồ sơ chưa hợp lệ.
Nếu hồ sơ bị từ chối các bạn có thể thực hiện sửa lại thông tin hồ sơ rồi gửi lại.

4. Hoàn tất thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng
Sau khi hồ sơ được xác nhận lịch hẹn, công dân sẽ nhận được tin nhắn/email thông báo "Hồ sơ được xác nhận và chi tiết lịch hẹn xử lý."
Lúc này, khi nbạn đến cần xuất trình bản chính Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với người nước ngoài) để đối chiếu và mang theo đầy đủ hồ sơ đến đúng thời gian lịch hẹn đã được nhận.
Thành phần hồ sơ nộp trực tiếp bao gồm:
Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu.
Bản sao chụp giấy phép lái xe hiện đang sử dụng.
Giấy chứng nhận sức khỏe phù hợp với hạng xe được lái do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp,
Trừ trường hợp chuyển đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. cụ thể:
Người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3;
Người có giấy phép lái xe hạng A4, giấy phép lái xe ô tô còn thời hạn sử dụng trên 03 (ba) tháng;
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Lệ phí cấp giấy phép lái xe bằng vật liệu PET: 135.000 đồng/lần.

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

by Unknown  |  at  20:26
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

I. Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng

1. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức (cắt đảng số)
1.1). Chuyển sinh hoạt đảng chính thức ở trong nước:
a). Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định  Kế Toán Hà Nội chuyển công tác sang một đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài; đảng viên đi công tác biệt phái hoặc đến làm hợp đồng không thời hạn từ 12 tháng trở lên ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hội quần chúng, thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:
Ở những nơi có tổ chức đảng: Được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến TCCS đảng nơi đảng viên đến làm việc hoặc nơi cư trú lâu dài.

Ở những nơi chưa có tổ chức đảng: Nếu cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp... ở quá xa nơi đảng viên thường trú, thì được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ nơi đảng viên tạm trú. Trường hợp đảng viên đến làm việc ở gần nơi thường trú, thì đảng viên vẫn sinh hoạt ở đảng bộ cũ.
Đảng viên là học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường ở trong nước mà chưa có nơi nhận làm việc thì đảng ủy nhà trường giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về đảng bộ nơi cư trú.

b). Cách viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức:
Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức đi, sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển công tác, thay đổi chỗ ở... và bản tự kiểm điểm của đảng viên) viết ô số 1 giấy dịch vụ kế toán tại Từ Liêm giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức “Loại 10 ô” giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp như: đảng ủy bộ phận hoặc đảng ủy cơ sở, hoặc ban thường vụ huyện ủy và tương đương (nếu chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ huyện và tương đương).
Đảng bộ bộ phận (nếu có) kiểm tra, viết ô số 2 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở.
Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên, viết ô số 3 giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp như ban thường vụ huyện ủy và tương đương, niêm phong hồ sơ đảng viên giao cho đảng viên mang theo.

Đảng ủy ĐHQGHN kiểm tra kỹ, viết ô số 4 giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên sẽ chuyển đến, kiểm tra đầy đủ các tài liệu trong hồ sơ đảng viên, phiếu đảng viên và các tài liệu liên quan khác; niêm phong hồ sơ đảng viên giao cho đảng viên mang theo.
Đảng ủy ĐHQGHN nơi đảng viên chuyển đến, kiểm tra kỹ, viết ô số 7 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về cấp ủy cấp dưới trực tiếp như: đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ về, kiểm tra, thu nhận quản lý hoặc chuyển hồ sơ đảng viên như trên.
Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến, kiểm tra, thu nhận hồ sơ đảng viên để quản lý (nếu được giao quản lý), viết ô số 8 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về đảng bộ bộ phận (nếu có), hoặc chi ủy chi bộ nơi đảng viên về sinh hoạt.

Đảng ủy bộ phận nơi đảng viên chuyển đến, viết ô số 9  Học kế toán tại Từ Liêm để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ nơi đảng viên về sinh hoạt.
Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) viết ô số 10 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt và chuyển giấy giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng viên về đảng ủy cơ sở để quản lý theo quy định.
c). Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức gồm:
Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (loại 10 ô).
Quyết định của cấp có thẩm quyền về thay đổi nơi làm việc hoặc nơi cư trú.
Phiếu đảng viên (khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng ra khỏi đảng bộ cấp
trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng).
Thẻ đảng viên hoặc hồ sơ kết nạp của đảng viên dự bị.
Hồ sơ đảng viên (có bổ sung lý lịch, quá trình công tác; mục lục hồ sơ đảng viên đến thời điểm chuyển đi).
Bản tự kiểm điểm của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đi.

1. 2). Chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra nước ngoài:
a) Đối tượng: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức (cắt đảng số ở đảng bộ) đối với những đảng viên được cử đi công tác, học tập, lao động, được cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước cho đi thăm người thân... ở ngoài nước từ 12 tháng trở lên.
- Nếu ở nước ngoài đã có TCCS đảng: Đảng ủy ĐHQGHN tiến hành chuyển sinh hoạt đảng chính thức như thủ tục ở trong nước, giới thiệu đảng viên đến Ban Cán sự đảng ngoài nước để thực hiện tiếp thủ tục.

- Nếu ở nước ngoài chưa có TCCS đảng: Giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:
Đảng viên đi đơn lẻ thì Ban Cán sự đảng ngoài nước trực tiếp hướng dẫn làm thủ tục sinh hoạt đảng. Khi đảng viên ở ngoài nước về phải có bản tự kiểm điểm trong thời gian ở nước ngoài về tư cách đảng viên và thực hiện nhiệm vụ được giao, có xác nhận của tổ chức đảng hoặc cơ quan đại diện của ta ở nước sở tại; các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn của Ban Cán sự đảng ngoài nước.
Đảng viên ra ngoài nước theo đoàn có từ 3 đảng viên chính thức trở lên thì Ban Cán sự đảng ngoài nước ra quyết định thành lập chi bộ đảng, chỉ định chi ủy lâm thời, giao nhiệm vụ cho chi bộ trong thời gian ở nước ngoài. Khi đảng viên trở về, chi ủy nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên để Ban Cán sự đảng ngoài nước xem xét, giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên về sinh hoạt đảng ở trong nước.
b). Thủ tục:

Thủ tục chuyển như ở trong nước, ở ô số 3 giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng chính thức (loại 10 ô), Đảng ủy ĐHQGHN viết giới thiệu đảng viên đến Ban Cán sự đảng ngoài nước.
c). Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra nước ngoài như hồ sơ chuyển đảng chính thức ở trong nước.

2. Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời (không cắt đảng số)
2. 1). Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ở trong nước:
. Đối tượng:
Đối với đảng viên đi công tác, học tập, làm việc (kể cả công tác biệt phái), làm hợp đồng, thay đổi nơi trú ở trong nước; đảng viên là cán bộ công nhân viên ở các doanh nghiệp, là xã viên các hợp tác xã vì không có việc làm phải về nơi cư trú nghỉ chờ việc làm... trong thời gian 3 tháng đến dưới 12 tháng; đảng viên được cử đi học ở các trường trong nước từ 3 tháng đến 24 tháng, sau đó lại trở về đơn vị cũ.
b). Cách viết giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng tạm thời
Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đi, sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển đi công tác, học tập... và bản tự kiểm điểm của đảng viên) viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời “Loại 8 ô” để giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.
Đảng ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển đi, kiểm tra, viết ô số 2 để giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.
Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, viết ô số 3 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ trực thuộc; chi ủy hoặc chi ủy cơ sở viết ô số 4 để tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt đảng tạm thời.
Khi đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở về, chi ủy, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên, viết ô số 5 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ trở về.
Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, viết ô số 6 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ về.
Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên về, kiểm tra, viết ô số 7 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ trực thuộc; chi ủy hoặc chi ủy cơ sở tiếp nhận đảng viên  vào ô số 8 cho đảng viên sinh hoạt chi bộ, đồng thời chuyển giấy sinh hoạt đảng của đảng viên lên đảng ủy cơ sở quản lý theo quy định.
c). Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời gồm:
Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (loại 8 ô)
Quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển đi công tác, hoặc học tập…
Thẻ đảng viên hoặc quyết định kết nạp của đảng viên dự bị.
Bản tự kiểm điểm của đảng viên có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đi và nơi sinh hoạt đảng tạm thời khi chuyển về.
2.2). Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước:
a). Đối tượng:
Đảng viên đi công tác, học tập, lao động, chữa bệnh, đi thăm người thân ở nước ngoài...(được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép) từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, sau đó lại trở về nước.
Đảng viên đi làm việc theo thời vụ, lưu động thường xuyên theo công trình hợp tác ở nước ngoài, không cắt biên chế ở cơ quan thì tổ chức đảng nơi cử đảng viên đi thành lập chi bộ, tổ đảng sinh hoạt theo hệ thống tổ chức đảng của cơ quan, xí nghiệp và thông báo cho Ban Cán sự đảng ngoài nước để cùng phối hợp quản lý.
Đảng viên ở nước ngoài đã nhập quốc tịch nước ngoài thì làm đơn xin ra khỏi Đảng, nếu không tự nguyện làm đơn thì tổ chức đảng báo cáo và Ban Cán sự đảng ngoài nước và làm thủ tục xóa tên đảng viên đó trong danh sách đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.
b). Thủ tục tiến hành:
- Đảng viên ra nước ngoài từ trên 3 tháng đến dưới 1 năm được chuyển sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đi trực tiếp đến đảng bộ, chi bộ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ở nước ngoài (thông qua Đại sứ quán hoặc Cơ quan đại diện của ta ở nước đó), không phải chuyển qua Đảng ủy ĐHQGHN và Ban Cán sự đảng ngoài nước như trước đây.
“Phiếu công tác nước ngoài” được dùng thay giấy giới thiệu để chuyển sinh hoạt đảng tạm thời cho đảng viên ra nước ngoài.
Đảng ủy cơ sở tiếp nhận và giữ lại giấy giới thiệu sinh hoạt tạm thời của chi bộ; viết “Phiếu công tác nước ngoài” giao cho đảng viên.
Khi ra nước ngoài, trong vòng một tháng, đảng viên phải liên hệ trực tiếp hoặc thông qua đường bưu chính - viễn thông (nếu ở quá xa Đại sứ quán, Cơ quan đại diện) để nộp “Phiếu công tác nước ngoài” cho tổ chức đảng ta ở nước sở tại và sẽ được hướng dẫn sinh hoạt trong thời gian ở ngoài nước.
Đảng ủy cơ sở, chi ủy cơ sở sau khi giới thiệu đảng viên đi ra nước ngoài cần báo cáo sớm danh sách đảng viên với Ban Cán sự đảng ngoài nước (mẫu 41) để Ban thông báo cho tổ chức đảng ngoài nước biết, tiếp nhận và hướng dẫn đảng viên sinh hoạt.
Khi về nước, đảng viên làm bản kiểm điểm (mẫu 40) có nhận xét của tổ chức đảng ta ở nước sở tại (thay giấy giới thiệu ngoài nước về). Bản kiểm điểm phải nộp cho chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi giới thiệu đi để đảng ủy cơ sở giới thiệu trở lại chi bộ sinh hoạt. Bản kiểm điểm lưu trong hồ sơ đảng viên.
c). Cách viết và cách hiểu nội dung “Phiếu công tác nước ngoài”:
Vì yêu cầu bảo mật ở nước ngoài nên một số nội dung trong “Phiếu công tác nước ngoài” được hiểu như sau:
Ký hợp đồng thử việc ngày, tháng, năm: được hiểu là ngày, tháng, năm kết nạp Đảng.
Vào biên chế chính thức ngày, tháng, năm: được hiểu là ngày, tháng, năm công nhận đảng viên chính thức.
Tiền lương đã nhận hết tháng, năm: được hiểu là thời gian đã nộp đảng phí.
Người xác nhận: là người ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng, nhưng không ghi chức vụ, không đóng dấu, chỉ ký và ghi họ tên.
d). Thủ tục xét gia hạn thêm thời gian sinh hoạt đảng tạm thời:
Đảng viên đến ở với người thân (vợ, chồng, bố, mẹ, con, cháu...) cần ở thêm một thời gian; đi công tác biệt phái, đi làm hợp đồng (do yêu cầu công tác đảng viên phải ở lại một thời gian dưới 1 năm); đảng viên đi học ở trong nước (do yêu cầu học tập phải ở lại một thời gian dưới 2 năm); đảng viên nghỉ chờ việc làm (do chưa có việc làm phải nghỉ chờ thêm); đảng viên đang công tác, học tập, lao động, tham quan, chữa bệnh... ở ngoài nước (do yêu cầu công tác và việc riêng được cơ quan chủ quản ở trong nước, sứ quán, hoặc lãnh sự quán, trưởng đoàn đại diện của Nhà nước ta ở nước sở tại đồng ý cho ở lại thêm một thời gian dưới 1 năm) thì phải làm văn bản báo cáo với cấp ủy cơ sở nơi sinh hoạt đảng tạm thời ở trong nước, hoặc Ban Cán sự đảng ngoài nước (đối với đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời ở nước ngoài) xem xét, viết thời gian gia hạn thêm vào giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời của đảng viên, đảng viên có trách nhiệm báo cáo với cấp ủy cơ sở nơi sinh hoạt đảng chính thức để theo dõi.
3. Chuyển sinh hoạt đảng nội bộ
Khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng từ chi bộ này sang chi bộ khác trong cùng một đảng bộ cơ sở, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt kiểm tra, viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ (loại 5 ô, mẫu 42) giới thiệu lên đảng ủy cơ sở.
Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết ô số 3 chuyển cho chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.
Chi ủy chi bộ nơi đảng viên đến sinh hoạt kiểm tra, viết ô số 5 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt, sau đó chuyển giấy sinh hoạt này lên đảng ủy cơ sở lưu giữ trong hồ sơ đảng viên.
4. Quy định thời hạn chuyển sinh hoạt Đảng
(Điểm 9.3, Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị và Công văn số 80-CV/ĐU ngày 24/06/2005 của Đảng ủy ĐHQGHN):
Khi đảng viên nghỉ hưu, chuyển công tác, tốt nghiệp ra trường hoặc thay đổi nơi cư trú thì chậm nhất sau 01 tháng kể từ ngày nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền, đảng viên và cấp ủy cơ sở phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về nơi công tác hoặc nơi cư trú mới cho đảng viên đó.

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC

by Unknown  |  at  21:32
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
-------------------------------------
..............., ngày ... tháng ... năm .........
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC
Kính gửi: Phòng Cảnh sát PCCC- Công an Tỉnh .............
Căn cứ luật PCCC và các văn bản Kế Toán Hà Nội hướng dẫn thi hành luật, căn cứ tình hình thực tế tại cơ sở ........
Nay đơn vị:.................................................................. đăng ký các nhân viên dịch vụ kế toán tại Từ Liêm sau tham gia huấn luyện nghiệp vụ PCCC do phòng cảnh sát PCCC- Công an tỉnh ....................... tổ chức vào ngày ................. và ...................... Cụ thể như sau:
STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
ĐƠN VỊ
Kinh phí huấn luyện  Học kế toán tại Từ Liêm do doanh nghiệp đóng góp./.
CÔNG TY ........................
                                                                                                                    Giám đốc
Nơi gửi:                                                                      
-Phòng cảnh sát PCCC                       

-Lưu ..........................

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN

by Unknown  |  at  20:30
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN
I. Đối tượng được cấp Chứng minh nhân dân (CMND)
1. Cấp mới:
Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam và chưa được cấp CMND lần nào.
2. Cấp đổi CMND trong các trường hợp:
-        CMND rách, nát, không rõ ảnh, chữ, số ghi trên CMND.
-        Đã được phép thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh của cơ quan có thẩm quyền.
-        Đã được cấp CMND nhưng chuyển nơi đăng ký thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp chuyển nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà công dân có yêu cầu thì được đổi lại CMND
-        Người có thay đổi về đặc điểm Kế Toán Hà Nội nhận dạng do phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình hoặc vì lý do khác đã làm thay đổi hình ảnh hoặc đặc điểm nhận dạng của họ.
-        CMND đã sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp được đổi theo thông báo của cơ quan Công an.
3. Cấp lại CMND trong trường hợp bị mất CMND.
4. Một số đối tượng tạm thời chưa được cấp chứng minh bao gồm:
-        Đang chấp hành lệnh tạm giam tại trại tạm giam, nhà tạm giữ.
-        Đang thi hành án phạt tù tại trại giam, phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại tạm giam;
-        Đang chấp hành quyết định đưa vào các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.
-        Những người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác không có khả năng điều khiển được năng lực hành vi của bản thân bao gồm người bị bệnh, đang điều trị tập trung tại các bệnh viện tâm thần. Người không điều trị tập trung nhưng có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận họ bị bệnh không điều khiển được năng lực hành vi thì tạm thời chưa được cấp Chứng minh nhân dân.
Chú ý: Các trường hợp trên sau khi chấp hành xong các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác, được thay đổi biện dịch vụ kế toán thuế tại Tp HCM pháp ngăn chặn, được trả tự do hoặc khỏi bệnh tâm thần, công dân đem các giấy tờ có liên quan đến Công an cấp huyện làm các thủ tục cấp CMND.
II. Thủ tục cấp Chứng minh nhân dân gồm:
1. Cấp mới chứng minh nhân dân:
-        Hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp).
-        Kê khai tờ khai cấp CMND (theo mẫu).
-        Lăn tay, chụp ảnh hoặc công dân nộp ảnh theo quy định.
2. Cấp đổi chứng minh nhân dân:
-        Đơn đề nghị (mẫu CM3).
-        Hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể).
-        Kê khai tờ khai cấp CMND.
-        Lăn tay, chụp ảnh hoặc công dân nộp ảnh theo quy định.
-        Nộp chứng minh nhân dân cũ.
-        Trong trường hợp đổi CMND do thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh thì phải xuất trình Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi đó.
3. Cấp lại CMND:
-        Đơn đề nghị (mẫu CM3) có dán ảnh,khóa học kế toán giám đốc đóng dấu giáp lai và xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký thường trú.
-        Hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể).
-        Kê khai tờ khai cấp CMND.
-        Lăn tay, chụp ảnh hoặc công dân nộp ảnh theo quy định.
III. Thủ tục cấp CMND cho quân đội và CAND:
Đối với những công dân trong biên chế chính thức của Quân đội và Công an nhân dân đang ở tập trung trong doanh trại, nhà tập thể khi làm thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại CMND theo quy định chung như đối với trường hợp cấp CMND cho công dân. Riêng việc xuất trình hộ khẩu thường trú được thay bằng Giấy giới thiệu của cấp có thẩm quyền kèm theo chứng minh quân đội, chứng minh CAND (trường hợp đã đăng ký hộ khẩu thường trú cùng gia đình thì áp dụng như các công dân khác).
Thẩm quyền cấp giấy giới thiệu cho công dân là Quân nhân và CAND để làm thủ tục cấp CMND quy định như sau:
-        Cục trưởng hoặc cấp tương đương (nếu cấp cho người thuộc biên chế của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an)
-        Thủ trưởng Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Bộ Tư lệnh.
-        Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
-        Giám đốc học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, trung học.
-        Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp huyện và Trưởng Công an cấp huyện.
IV. Nơi làm thủ tục cấp CMND, lệ phí cấp CMND, thời gian trả CMND:
1. Nơi làm thủ tục cấp CMND:
-        Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú hoặc Công an cấp tỉnh theo phân cấp.
-        Công dân đang phục vụ trong quân đội, công an (trừ nghĩa vụ quân sự) chưa đăng ký hộ khẩu cùng gia đình hiện ở tập trung trong doanh trại thì đến Công an cấp huyện nơi đơn vị đóng trụ sở chính, nơi bố trí nhà ở tập thể của đơn vị làm thủ tục.
2. Lệ phí cấp CMND:
-        Đối tượng thu lệ phí: Công dân làm thủ tục cấp lại, cấp đổi (do bị mất, hư hỏng, thay đổi nội dung ghi trong CMND).
-        Mức thu: Cấp đổi, cấp lại theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhưng không quá 6.000 đồng (lệ phí không bao gồm tiền chụp ảnh).
-        Đối tượng không thu, miễn thu lệ phí: Bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ, thương binh; công dân của các xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban dân tộc; cấp mới, cấp đổi do CMND hết hạn sử dụng.
3. Thời gian trả CMND:
Trong thời hạn 15 ngày đối với thành phố, thị xã và 30 ngày đối với các địa bàn khác tính từ ngày công dân nộp đủ giấy tờ hợp lệ và làm xong thủ tục cấp Chứng minh nhân dân.
V. Thu hồi, tạm giữ Chứng minh nhân dân:
1. Chứng minh nhân dân bị thu hồi trong các trường hợp sau:
-        Bị tước hoặc thôi quốc tịch Việt Nam;
-        Ra nước ngoài định cư.
2. Chứng minh nhân dân của công dân bị tạm giữ trong các trường hợp sau:
-        Có hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
-        Bị tạm giam, thi hành án phạt tù tại Trại giam; chấp hành quyết định đưa vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục, Cơ sở chữa bệnh.
-        Công dân được nhận lại Chứng minh nhân dân khi chấp hành xong quyết định xử lý vi phạm hành chính; hết thời hạn tạm giam, chấp hành xong án phạt tù; chấp hành xong quyết định đưa vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục, Cơ sở chữa bệnh.
3. Thẩm quyền thu hồi, tạm giữ Chứng minh nhân dân
-        -Cơ quan Công an nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân có thẩm quyền thu hồi Chứng minh nhân dân trong các trường hợp bị tước hoặc thôi quốc tịch Việt Nam; Ra nước ngoài định cư.
-        Những người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính có quyền tạm giữ Chứng minh nhân dân của những công dân có hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
-        Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi công dân có hộ khẩu thường trú, cơ quan thi hành lệnh tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục, Cơ sở chữa bệnh có thẩm quyền tạm giữ Chứng minh nhân dân của những công dân bị tạm giam, thi hành án phạt tù tại Trại giam; chấp hành quyết định đưa vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục, Cơ sở chữa bệnh.

-        Công dân được trả lại CMND khi chấp hành xong các biện pháp xử lý nói trên; người có thẩm quyền, cơ quan tạm giữ CMND trả lại CMND cho họ sử dụng, khi trao trả CMND phải lập biên bản cụ thể.

Proudly Powered by Blogger.