Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Điều kiện nhập khẩu vào Hà Nội theo quy định mới

by Hưởng Nguyễn  |  at  19:58

Điều kiện nhập khẩu vào Hà Nội theo quy định mới

Như thông tin đã đăng tải ở bài trước, từ ngày 01/07/2013 Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 đã có hiệu lực có bổ sung một số điều kiện để Công dân nhập khẩu vào thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Về đăng ký nhập khẩu vào ngoại thành Thành phố Hà Nội:

1. “Việc đăng ký thường trú ở ngoại thành được thực hiện theo quy định của pháp luật về cư trú”. khoản 3 Điều 19 Luật Thủ đô - như vậy, Kế Toán Hà Nội công dân muốn nhập khẩu vào các huyện Ngoại thành của thành phố Hà Nội thì vẫn được áp dụng theo Luật cư trú hiện nay./.

2. Về đăng ký nhập khẩu vào nội thành thành phố Hà Nội:

Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú ở nội thành:

a). Các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 20 của Luật cư trú;

b). Các trường hợp không thuộc điểm a khoản này đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở; đối với nhà thuê phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định củaHội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê."

Theo khoản 2,3,4 Điều 20 Luật cư trú là các trường hợp:

1. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột;

c) Người tàn tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

đ) Người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại;

2. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không dịch vụ kế toán thuế tại Tp HCM xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;

3. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình. lớp học kế toán giám đốc Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

Như vậy, điểm mới trong Luật thủ đô là điều kiện nhập khẩu vào nội thành thuộc Thành phố Hà Nội là Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 2,3,4 Điều 20 Luật Cư trú thì trước khi nhập khẩu vào nội thành, công dân phải đáp ứng điều kiện đã đăng ký tạm trú liên tục tại đó từ 3 năm trở lên./.

0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.